LRTA tikisi objektyvaus ir nešališko tyrimo

LRTA_logo
LRTA_logo

Lietuvos radijo ir televizijos asociacija, vienijanti didžiausius Lietuvos radijo ir televizijos komercinius transliuotojus, transliuojančius programas „Baltijos TV“, „Classic Rock FM“, „Info TV“, „LNK“, „Lietus“, „Liuks!“, „M-1“, „M-1 plius“, „Pūko radijas“, „Pūkas TV“, „Radiocentras“, „Relax FM“, „Ruskoje radio Baltija“, „TV1“, „TV3“, „TV6“, „TV8“, „Zip FM“, „Žinių radijas“, yra sunerimusi dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos atliktų dokumentų poėmių bei kitų procesinių veiksmų bendrovėje UAB „Tele-3“.

Tikimės, kad aukščiau minėti veiksmai yra nesusiję su UAB „Tele–3“ vykdoma svarbia visuomenės informavimo veikla. Atkreipiame dėmesį, jog saviraiškos bei žiniasklaidos laisvę garantuoja LR Konstitucijos 25 str., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 str. Konstitucinė laisvė nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas yra vienas iš atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės, demokratinės valstybės pagrindų. LR Konstitucija ir tarptautinės tesės aktai garantuoja ir saugo visuomenės interesą būti nešališkai informuotai.

Tikimės, kad pradėtas tyrimas bus atliekamas objektyviai, profesionaliai ir nešališkai, visuomenę nuolat informuojant apie jo rezultatus.

Šaltinis: LRTA nariai